Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu platyny w ilości:

– 1533 g złom platyny z termopar

– 217 złom platyny- tygle, miski

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Pan Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

–  odbiór materiałów po stronie kupującego,

– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę  netto,

– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu platyny 2021 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 13.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.