Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu platyny w ilości około:

– 1800 g złom platyny z termopar

– 210 g złom platyny z tygli, misek

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Pan Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 735, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

  1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
  2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę  netto,

– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać na wyżej podane maile z dopiskiem w temacie  „Konkurs ofert złomu platyny 2022 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.