Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

  1. Łożyskowego  – 810 kg
  2. Bloków miedzianych  – 440 kg
  3. Kabla miedzianego w izolacji – 1630 kg
  4. Kabla aluminiowego w izolacji – 3640 kg
  5. Aluminium blachy  – 1105 kg
  6. Opraw oświetleniowych  – 60 kg
  7. Silników elektrycznych – 400 kg

oraz Olej przepracowany  – 7000 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Pan Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 735, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

  1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
  2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),

– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać na wyżej podane maile z dopiskiem w temacie „Konkurs ofert złom kolorowy”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 12 kwietnia 2022 r..

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.