Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

  1. Kabla aluminiowego – 1100 kg
  2. Bloków miedzianych i miedzi kawałkowej około 4000 kg
  3. Silników – 5680 kg
  4. Kabla miedzianego – 200 kg
  5. Aluminium (blachy, profile) – 1960 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 735, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Pan Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

  1. załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
  2. 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),
  2. oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać na wyżej podane maile lub w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złom kolorowy”.

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 13:00.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.