Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

  1. Łożyskowego – 2000 kg
  2. Bloków miedzianych – 300 kg
  3. Miedzi wióry – 550 kg
  4. Brązu wióry – 320 kg
  5. Aluminium blachy – 200 kg
  6. Opraw oświetleniowych – 200 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Karolina Kotasińska tel. 512 403 407, e-mail: kkotasinska@hcm.com.pl

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 735, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

– załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),

– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać na wyżej podane maile lub w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złom kolorowy”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godziny 13:00.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.