Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Spektrometr ICP-OES iCAP PRO X Duo; Thermo Scientific, – 1 szt.

Wymagania:

 1. zestaw komputerowy z oprogramowaniem do sterowania spektrometrem – 1 szt.
 2. zamknięty układ chłodzenia – 1 szt.
 3. zestaw do standardu wewnętrznego – 1 szt.
 4. palnik kwarcowy – 1 szt.
 5. nebulizer do wysoko zasolonych próbek
 6. szklany nebulizer koncentryczny – 1 szt.
 7. rurki pompy perystaltycznej do wprowadzania próbek – 6 kompletów
 8. rurki pompy perystaltycznej do ścieku – 6 kompletów
 9. moduł spektrofotometryczny do oznaczania anionów – 1 szt.
 10. instalacja
 11. gwarancja 24 miesiące

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Waldemar Pietrek tel. 32 / 288 84 44 wew. 215, tel. kom. 512 403 413

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,

– przy dostawie należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt.
 2. warunki dostawy,
 3. termin dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: