Miasteczko Śląskie, dnia 08 czerwiec 2017r.
DF-FPZ-0009-60/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Spektrometr absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej.

Spektrometr absorpcji atomowej:

 • pracujący w wariancie atomizacji płomieniowej (FAAS),
 • umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową,
 • wyposażony w min. 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z 6 niezależnymi zasilaczami,
 • pracujący w zakresie spektralnym 180-900 nm z fotopowielaczem jako detektorem.
 • z komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5;1,0 nm,
 • z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania i automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii.
 1. Komputerowe sterowanie przepływem gazów umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia.
 2. Korekcja tła z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm.
  Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL).
 3. Palnik 50mm tytanowy, umożliwiający pracę ze wszystkimi typami płomienia, eliminując konieczność zmiany palnika przy przejściu do analizy pierwiastka wymagającego innego typu gazu. Komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę z płomieniem acetylenowo-powietrznym i podtlenkowym.
 4. Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielo-pierwiastkowych.
 5. Możliwość skręcania palnika do 90°.
 6. Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w systemie Windows 10. Oprogramowanie sterujące aparatem w języku polskim na wszystkich planszach użytkownika.
 7. Wymagane wyposażenie spektrometru:
  – kompresor powietrza ,
  – reduktor na acetylen,
  – reduktor na podtlenek azotu,
  – węże do gazów i powietrza,
  – zestaw wężyków do zasysania prób,
  – zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczania: Ag, Tl, Sm, Au, Hg, Cr, Ni, Mn, Ge, In, Zn,
  – dodatkowy nebulizer,
  – dodatkowy palnik tytanowy 100 mm,
  – komputer do obsługi spektrometru.
 8. Instalacja spektrometru.
 9. Szkolenie z obsługi w miejscu zainstalowania aparatu.
 10. Gwarancja minimum 24 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący części zamienne i robociznę.
 11. Urządzenie musi posiadać europejski certyfikat CE.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Waldemar Pietrek
wpietrek@hcm.com.pl tel. +48 32 2888444 wewn.215, mobile: +48 512 403 413
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 16.06.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: