Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Ślimak „I” przenośnika śrubowego pod maszyną DL wyk. wg rys. 1-Dwg 74578, 1 szt.

Wymagany termin dostawy: maksymalnie do dnia 30.04.2019 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744 tel. kom. 502 590 937.
Informacje w handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
Zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.
Wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2. potwierdzenie terminu dostawy,
3. warunki gwarancji,
4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: