Miasteczko Śląskie, dnia 03 października 2017 r.

DF-FPZ-0009 – 99 / SL / 2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Silnik elektryczny 2SIEK 180L4; 22kW; 1460obr/min; 500V – 2 szt.
  2. Silnik elektryczny 2SIE 132S4; 5,5kW; 1460 obr/min; 500V – 4 szt.
  3. Silnik elektryczny typ 2SIEL 160L6; 11kW; 960obr/min; 500V – 3 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
– karta gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  2. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  3. termin dostawy,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl
– zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.
Termin składnia ofert do dn. 11.10.2017 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: