Miasteczko Śląskie, dnia 19 lipca 2017 r.
DF-FPZ-0009-77/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny Sh 400H8B wysokosprawny P=315kW, U= 6kV, 744 obr/min,
  1. wielkość mechaniczna 400 – ilość 1 szt.
   • wyposażenie silnika
   • zasilanie bezpośrednie
   • klasa izolacji F
   • kierunek wirowania dowolny
   • gniazda pod czujniki drgań (M-6 x 1),
   • grzałki antykondensacyjne 230V,
   • łożyska produkcji FAG lub SKF,
   • dosmarowywanie łożysk
   • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100
   • termiczne zabezpieczenie łożysk 2 x Pt100
   • liczba wpustów kablowych 2
   • liczba zacisków 3
 2. Silnik elektryczny SVh 450H6C wysokosprawny P=590 kW, U= 6kV, 992 obr/min,
  1. wielkość mechaniczna 400 – ilość 1 szt.
   • wyposażenie silnika
   • zasilanie bezpośrednie
   • klasa izolacji F
   • kierunek wirowania dowolny
   • gniazda pod czujniki drgań (M-6 x 1),
   • grzałki antykondensacyjne 230V,
   • łożyska produkcji FAG lub SKF,
   • dosmarowywanie łożysk
   • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100
   • termiczne zabezpieczenie łożysk 2 x Pt100
   • liczba wpustów kablowych 2
   • liczba zacisków 3
 3. Silnik elektryczny Sh 355H6C wysokosprawny P=250 kW, U= 6kV, 991 obr/min,
  1. wielkość mechaniczna 400 – ilość 1 szt.
   • wyposażenie silnika
   • zasilanie bezpośrednie
   • klasa izolacji F
   • kierunek wirowania dowolny
   • gniazda pod czujniki drgań (M-6 x 1),
   • grzałki antykondensacyjne 230V,
   • łożyska produkcji FAG lub SKF,
   • dosmarowywanie łożysk
   • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100
   • termiczne zabezpieczenie łożysk 2 x Pt100
   • liczba wpustów kablowych 2
   • liczba zacisków 3

Preferowani przez Inwestora producenci silników: CANTONI GROUP, ABB, SIEMENS,
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Tadeusz Mazur tel. 32 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442.
Rafał Tyralla tel. 32 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Specyfikację techniczną silnika w języku polskim, wraz ze szkicem wymiarowym silnika,
 2. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
 3. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 4. termin dostawy,
 5. warunki gwarancji,
 6. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 14.08.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: