Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Silnik elektryczny 2SIE 250M4; 55kW; 1482obr; 500V– 2 szt.
 2. Silnik elektryczny 2SIE 180L6; 15kW; 975 obr/min; 500V – 3 szt.
 3. Silnik elektryczny 2SIEK 250M6; 37 kW; 992 obr/min; 500V – 2 szt.
 4. Silnik elektryczny 2SIEK 132M6A; 4kW, 500V, 950 obr/min; kołnierz FT215/C250 – 2 szt.
 5. Silnik elektryczny typ 2SIEK 160M4; 11kW; 1470obr/min; 500V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny typ SZUem 96b; 75kW; 980obr/min; 500V – 1 szt.
 7. Silnik elektryczny 3SIE 225 S4; 37kW; 1485obr/min; 500V – 2 szt.
 8. Silnik elektryczny 2Sg 250M8; 30kW; 738obr/min; 500V – 2 szt.
 9. Silnik elektryczny typ 2SIE132S2A; 5,5kW; 2930obr/min; 400V – 2 szt

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • przy dostawy należy dostarczyć kartę gwarancyjna, DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 28.02.2020 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

  Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

  Załączniki:

 • zapytanie-ofertowe-silniki-elektryczne-2