Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont układu sterowania instalacją opalania pieca grzewczego sześciokomorowego kolumn rektyfikacyjnych – ORC

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ITT SP. Z O.O. Z RUDNA

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.05.2018.
Zadanie będzie realizowane w 7 etapach na podstawie opracowanej w ramach Etapu I dokumentacji technicznej.

Zakres prac:

Etap I: Wykonanie dokumentacji technicznej

 1. Inwentaryzacja istniejącego wyposażenia instalacji opalania i sterowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego obejmującego m.in. część elektryczną i AKPiS) układu opalania dla pieca grzewczego sześciokomorowego kolumn rektyfikacyjnych w oparciu o obecnie stosowanie i dostępne podzespoły układów sterowania (modernizowany układ powinien spełniać wszelkie warunki stawiane w normach dla instalacji energetycznych i palników przemysłowych używanych w procesach cieplnych). System sterowania opalaniem kolumn rektyfikacyjnych wraz z algorytmem  regulacji temperatur w komorach ogniowych bez zmian względem obecnie pracującego.
 3. Wykonanie kosztorysu wykonawczego wraz z tabelą elementów rozliczeniowych dla poszczególnych etapów realizacji (zakłada się realizację zadania sukcesywnie – dla każdej kolumny rektyfikacyjnej oddzielnie).
 4. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP.

Etap II:  Remont układu sterowania opalaniem – kolumna Pb3

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 2. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 3. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 4. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 5. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

sterowanie procesu opalania,

 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.

5. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

6. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

7. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

8. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Etap III:  Remont układu sterowania opalaniem – kolumna Pb1.

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 4. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

sterowanie procesu opalania,

 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.

7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Etap IV: Remont układu sterowania opalaniem – kolumna Pb2.

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 4. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

sterowanie procesu opalania,

 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.

7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Etap V:  Remont układu sterowania opalaniem – kolumna Cd1.

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 4. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

i sterowanie procesu opalania,

 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń

7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Etap VI:  Remont układu sterowania opalaniem – kolumna Cd2.

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 4. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,
 • sterowanie procesu opalania,
 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.

7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Etap VII: Remont układu sterowania opalaniem – kolumna RPb.

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych.
 4. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX, którego zadaniem powinno być:
 • dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
 • zbieranie i archiwizacja danych,
 • zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 • graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
 • przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

sterowanie procesu opalania,

 • nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 • system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
 • optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.

7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z  zatwierdzeniem przez UDT.

10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Dokumentacja techniczna istniejącego układu dostępna do wglądu podczas wizji lokalnej.

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów będzie na bieżąco ustalany z Wykonawcą remontu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z kolejnych etapów zadania po zakończeniu poprzednich bez podania przyczyny.

W 2018 r. zakłada się realizację Etapu I i Etapu II.

Przewidywany termin realizacji prac Etapu I i Etapu II: do 31 lipca 2018 r.

Prace remontowe i adaptacyjne Etapu II – VII podczas postoju remontowego poszczególnych kolumn

Czas remontu poszczególnej kolumny – max. 20 dni kalendarzowych.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Przed przystąpieniem do składania Ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

Terminy wizji lokalnych:

 1. 12.04.2018 r. godz. 1000
 2. 18.04.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu wykonawczego.
 2. Koszt realizacji prac remontowych dla poszczególnych etapów II – VII wg. następującego wzorca:
 1. a) koszt dostaw materiałów dla danego etapu,
 2. b) koszt prac montażowych dla danego etapu,
 3. c) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej dla danego etapu,

Każdy etap należy wycenić oddzielnie.

 1. Szczegółowych harmonogram prac i dostaw – z wyszczególnieniem:
 1. inwentaryzacja stanu istniejącego,
 2. opracowanie projektu technicznego,
 3. uzgodnienia projektowe,
 4. kompletacja dostaw dla poszczególnego etapu,
 5. realizacja prac obiektowych ( max 20 dni ) dla poszczególnego etapu,
 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla poszczególnego etapu,
 7. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania prac poszczególnych Etapów w wyznaczonym terminie.
 8. Opis szczegółowy zastosowanych rozwiązań i aparatury technicznej (należy podać typy i parametry zastosowanych urządzeń wraz z  systemem sterownia) oraz przedstawić szkice i schematy poglądowe.
 9. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 10. Warunki i forma płatności.
 11. Warunki i czas trwania gwarancji.
 12. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 13. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 14. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont układu sterowania instalacją opalania pieca grzewczego sześciokomorowego kolumn rektyfikacyjnych- ORC (ZP 5156)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 24 kwietnia 2018 r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.