Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silników niskiego napięcia w 2018 r.
Klasyfikacja silników przewidzianych do remontu została zawarta w Załączniku nr 9.

I. SILNIKI KLATKOWE KRÓTKOZWARTE nN

1. Silniki o mocy 0,18÷5kW – załącznik nr 1
2. Silniki o mocy 7,5÷45kW – załącznik nr 2
3. Silniki o mocy 55÷110kW – załącznik nr 3
4. Silniki wielobiegowe o mocy 0,24÷27kW – załącznik nr 5

Zakres prac:
1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
d) przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
e) przegląd hamulca elektromagnetycznego,
f) weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika,
g) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
h) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
i) montaż silnika,
j) transport silnika z weryfikacji,
1) rozładunek i złożenie silnika w magazynie.

2. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) przegląd hamulca elektromagnetycznego wraz z regulacją,
e) regeneracja pierścienia hamulcowego (ferrodo),
f) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF,
g) wyważenie dynamiczne wirnika,
h) malowanie antykorozyjne,
i) wymiana śrub stykowych,
j) wymiana kompletnej tabliczki przyłączeniowej,
k) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
l) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
m) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
n) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
o) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
p) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
q) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
r) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
s) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
t) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
u) wymiana wyprowadzeń stojana,
v) wymiana izolatorów,
w) regeneracja wału wirnika,
x) regeneracja sprzęgła,
y) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
z) montaż silnika,
aa) próby międzyoperacyjne i końcowe,
bb) transport silnika po remoncie,
cc) rozładunek silnika w magazynie.

3. Remont silnika w zakresie rozszerzonym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) przegląd hamulca elektromagnetycznego wraz z regulacją,
e) regeneracja pierścienia hamulcowego (ferrodo),
f) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF,
g) likwidacja obecnie zainstalowanego łożyska olejowego PN i przerobienie na łożysko oporowe stałe,
h) wyważenie dynamiczne wirnika
i) malowanie antykorozyjne,
j) wymiana śrub stykowych,
k) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
l) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
m) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
n) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
o) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
p) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
q) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
r) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
s) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
t) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
u) wymiana wyprowadzeń stojana,
v) wymiana izolatorów,
w) regeneracja wału wirnika,
x) regeneracja sprzęgła,
y) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
z) montaż silnika,
aa) próby międzyoperacyjne i końcowe,
bb) transport silnika po remoncie,
cc) rozładunek silnika w magazynie.

4. Prace dodatkowe:
Prace dodatkowe po weryfikacji:
a) przezwojenie stojana w klasie F,
b) przezwojenie stojana w klasie H,
c) przezwojenie uzwojenia hamulca elektromagnetycznego,
d) badanie pakietu żelaza czynnego,
e) przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
f) regeneracja pakietu stojana,
g) regeneracja beczki wirnika,
h) wymiana wału wirnika,
i) wymiana sprzęgła,
j) regeneracja zespołu przewietrzającego,
k) pozostałe drobne prace zgodnie z DTR niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

II. SILNIKI KLATKOWE KRÓTKOZWARTE nN

Silniki o mocy 132÷400kW – załącznik nr 4

1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) demontaż i załadunek silnika ze stanowiska pracy,
b) załadunek silnika z magazynu,
c) transport silnika do remontu,
d) otwarcie silnika – przegląd stojana (mycie, suszenie),
e) przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
f) weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika,
g) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
h) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
i) montaż silnika,
j) transport silnika z weryfikacji,
k) rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

2. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) demontaż i załadunek silnika ze stanowiska pracy,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
e) wyważenie dynamiczne wirnika
f) malowanie antykorozyjne,
g) wymiana śrub stykowych,
h) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
i) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
j) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
k) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
l) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
m) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
n) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
o) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
p) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
q) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
r) regeneracja zespołu przewietrzającego,
s) wymiana wyprowadzeń stojana,
t) wymiana izolatorów,
u) regeneracja wału wirnika,
v) regeneracja sprzęgła,
w) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
x) montaż silnika,
y) próby międzyoperacyjne i końcowe,
z) transport silnika po remoncie,
aa) rozładunek i zamontowanie silnika na stanowisku
bb) zasprzęglenie,
cc) wyosiowanie,

3. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF,
e) wyważenie dynamiczne wirnika,
f) malowanie antykorozyjne,
g) wymiana śrub stykowych,
h) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
i) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
j) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
k) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
l) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
m) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
n) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
o) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
p) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
q) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
r) regeneracja zespołu przewietrzającego,
s) wymiana wyprowadzeń stojana,
t) wymiana izolatorów,
u) regeneracja wału wirnika,
v) regeneracja sprzęgła,
w) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
x) montaż silnika,
y) próby międzyoperacyjne i końcowe,
z) transport silnika po remoncie,
aa) rozładunek silnika w magazynie.

4. Remont silnika w zakresie rozszerzonym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) demontaż i załadunek silnika ze stanowiska pracy
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF,
e) wyważenie dynamiczne wirnika
f) malowanie antykorozyjne,
g) wymiana śrub stykowych,
h) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
i) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
j) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
k) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
l) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
m) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
n) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
o) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
p) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
q) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
r) regeneracja zespołu przewietrzającego,
s) wymiana wyprowadzeń stojana,
t) wymiana izolatorów,
u) regeneracja wału wirnika,
v) regeneracja sprzęgła,
w) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
x) montaż silnika,
y) próby międzyoperacyjne i końcowe,
z) transport silnika po remoncie,
aa) rozładunek i zamontowanie silnika na stanowisku,
bb) zasprzęglenie,
cc) wyosiowanie,

5. Prace dodatkowe:
Prace dodatkowe po weryfikacji:
a) przezwojenie stojana w klasie F,
b) badaniem pakietu żelaza czynnego,
c) przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
d) regeneracja pakietu stojana,
e) przezwojenie klatki wirnika,
f) regeneracja beczki wirnika,
g) montaż grzałek antykondensacyjnych na napięcie znamionowe 500V,
h) wymiana wału wirnika,
i) wymiana sprzęgła,
j) montaż 6 czujników PT100 w uzwojeniach stojana i węzłach łożyskowych,
k) przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100 i zabudowanie czujników,
l) wykonanie skrzynki zaciskowej pomocniczej (okablowanie z czujników),
m) pozostałe drobne prace zgodnie z DTR niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

III. SILNIKI PIERŚCIENIOWE nN

1. Silniki o mocy 1,5÷7,5kW – załącznik nr 6
2. Silniki o mocy 10÷22kW – załącznik nr 7
3. Silniki o mocy 30÷90kW – załącznik nr 8

1. Weryfikacja:
Weryfikacja części składowych silnika bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) otwarcie silnika – przegląd stojana, wirnika (mycie, suszenie),
d) weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika
e) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
f) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
g) montaż silnika,
h) transport silnika z weryfikacji,
i) rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

2. Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd stojana (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) przegląd wirnika (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
e) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
f) regeneracja głowicy wraz pierścieniami ślizgowymi oraz szczotkotrzymacza,
g) wymiana szczotek węglowych,
h) wyważenie dynamiczne wirnika
i) malowanie antykorozyjne,
j) wymiana śrub stykowych,
k) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
l) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
m) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
n) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
o) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
p) regeneracja odrzutnika smaru str. N,
q) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN,
r) regeneracja labiryntu zewnętrznego N,
s) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
t) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. N,
u) wymiana wyprowadzeń stojana,
v) wymiana wyprowadzeń wirnika,
w) wymiana tabliczek przyłączeniowych,
x) regeneracja wału wirnika,
y) regeneracja sprzęgła,
z) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
aa) montaż silnika,
bb) próby międzyoperacyjne i końcowe,
cc) transport silnika po remoncie,
dd) rozładunek silnika w magazynie.

3. Prace dodatkowe:
Prace dodatkowe po weryfikacji:
a) przezwojenie stojana w klasie F,
b) przezwojenie wirnika w klasie F,
c) badaniem pakietu żelaza czynnego,
d) przepakietowanie wraz z przeizolowaniem blach żelaza czynnego stojana,
e) regeneracja pakietu stojana,
f) regeneracja beczki wirnika,
g) wymiana wału wirnika,
h) wymiana głowicy wraz z pierścieniami ślizgowymi,
i) wymiana szczotkotrzymacza,
j) wymiana sprzęgła,
k) pozostałe drobne prace zgodnie z DTR niezbędne do przeprowadzenia pełnego remontu kapitalnego.

Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnego silnika Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierającym wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Elementy składowe silnika wymienione podczas remontu podlegają zwrotowi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: luty – grudzień 2018 r.
Dokładny termin realizacji remontu poszczególnych silników zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.
Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej poszczególnych silników i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Koszt realizacji remontu poszczególnych silników (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
4. Całkowity koszt zwrotu silnika po weryfikacji (przegląd elektryczny i mechaniczny, montaż oraz transport) w przypadku rezygnacji z remontu.
5. Czas realizacji remontu dla poszczególnych silników (od momentu akceptacji zakresu remontu).
6. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
7. Warunki i forma płatności.
8. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
9. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.
10. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remontu silników niskiego napięcia w 2018 r. (ZP 4412)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 stycznia 2018 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug/
Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru Oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: