Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont linii kablowych zasilających SO-12

Zakres prac:
Etap I: REMONT KANAŁU KABLOWEGO CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

Remont kanału kablowego z SO-12 długości ok. 450 m

W zakres zadania wchodzi:
1. Odkrycie kanału kablowego część południowa
2. Demontaż istniejących nieczynnych kabli w kanale
3.Zabezpieczenie istniejących czynnych kabli (3 szt.) na odcinku ok. 180m na czas remontu w celu ponownego ułożenia na wspornikach i do dalszej eksploatacji.
a) wykonanie prowizorycznego połączenia (wstawki) poza kanałem 3 kabli (6kV, 400V, sterowniczy) i przeniesienie wstawki do wyremontowanego kanału.
b) demontaż wszystkich kabli w kanale i wykonanie wstawki nowym kablem w kanale 3 kabli (6kV, 400, sterowniczy) długości ok. 180m
Punkty 3a) ; 3b) jako opcja – do realizacji jeden wariant.
4. Pocięcie zdemontowanych kabli na odcinki 2m i składowanie ich na paletach w wskazanym miejscu w magazynie HCM
5. Czyszczenie kanału kablowego i przepustów kablowych.
6. Całkowity demontaż istniejących półek kablowych i układu uziemienia oraz transport tego osprzętu na składowisko złomu.
7. Naprawa uszkodzonych miejsc murowanych ścian kanału (ok. 10%).
8. Wymiana uszkodzonych płyt kanałowych na nowe ok. 30 szt.
9. Montaż nowych półek kablowych systemu BAKS (osprzęt mocowania: system BAKS z elementami ocynkowanymi metodą zanurzeniową. Odległość między półkami 0,8m, półki po obu stronach kanału, po 2 półki poziome na każdym wsporniku pionowym.

Zastosować elementy systemu:
– CWT40H40/3F Ceownik wzmocniony,
– wysięgnik WWT300,
– śruba (komplet) SRM10x30F,
– kotwa PSRM10x95,
10. Wykonanie układu uziemienia półek bednarką 3×40 po obu stronach kanału podłączonego do uziemienia SO12.

Etap II: REMONT TRASY KABLOWEJ na estakadzie energetycznej dł. ok. 90m

1. Wykonanie trasy kablowej na istniejącej estakadzie energetycznej oraz połączenie jej z budynkiem kompresorowni elementem samonośnym (H200 BAKS). Trasę wykonać w oparciu o elementy systemu BAKS (CWT40H40/3F Ceownik wzmocniony; wysięgnik WWT400; Śruba (komplet) SRM10x30F) z drabinami kablowymi. Śruby łączące PGM12/3-E.
2. Trasa dwupoziomowa o szer. 400 mm.
3. Prowizoryczne podwieszenie i zabezpieczenie istniejących czynnych kabli na czas montażu trasy kablowej.
4. Ułożenie istniejących czynnych kabli na nowej trasie kablowej.

Etap III: WYKONANIE NOWYCH LINII KABLOWYCH

1. Wykonanie nowej linii kablowej SO-22p.9 do SO-12p.12 na trasie:
– kanał kablowy dł. ok. 450 m,
– w ziemi (z wykonaniem całości prac ziemnych) o dł. ok. 110 ( tym przejście pod torami kolejowymi),
– nowa trasa kablowa dł. ok. 90m,
– połączenia w stacjach SO-22 i SO-12 dł. ok. 30 m,
Linia 6kV złożona z 2 kabli YAKYy 3×120+50 6/6kV
2. Wykonanie nowej linii kablowej SO-22p.3 do SO-12p.6 na trasie:
– kanał kablowy dł. ok. 450 m,
Wykonanie połączeń z istniejącymi wstawkami kabli do SO-22
– połączenia w stacjach SO-22 i SO-12,
Linia 6kV złożona z 2 kabli YAKYy 3×120+50 6/6kV
3. Wykonanie nowego połączenia kablem sterowniczym SO-22 do SO-12
– kanał kablowy dł. ok. 450 m
– w ziemi (z wykonaniem całości prac ziemnych) o dł. ok. 110m (tym przejście pod torami kolejowymi),
– nowa trasa kablowa dł. ok. 90m,
– połączenia w stacjach SO-22 i SO-12,
kabel YKSY37x2,5
4. Wyłożenie wtórnika z prowadnikiem na światłowód relacji SO-22 do SO-12
– kanał kablowy dł. ok. 450 m
– w ziemi (z wykonaniem całości prac ziemnych) o dł. ok. 110m ( tym przejście pod torami kolejowymi),
– nowa trasa kablowa dł. ok. 90m,

W zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich prac pomocniczych (wykopy, przekucia, przewierty itp.).
5. Przykrycie kanału kablowego i uporządkowanie miejsca pracy.

Etap IV: REMONT KANAŁU KABLOWEGO CZĘŚĆ PN

Remont kanału kablowego z SO-12 długości ok. 450 m

W zakres zadania wchodzi:
1. Odkrycie kanału kablowego (1 nitka północna).
2. Demontaż istniejących nieczynnych kabli w kanale (ok. 4 szt.).
3. Pocięcie zdemontowanych kabli na odcinki 2m i składowanie ich na paletach w wskazanym miejscu w magazynie HCM.
4. Czyszczenie kanału kablowego i przepustów kablowych .
5. Całkowity demontaż istniejących półek kablowych i układu uziemienia oraz transport tego osprzętu na składowisko złomu.
6. Naprawa uszkodzonych miejsc murowanych ścian kanału (ok. 10%).
7. Wymiana uszkodzonych płyt kanałowych na nowe ok. 30 szt.
8. Montaż nowych półek kablowych systemu BAKS (osprzęt mocowania: system BAKS z elementami ocynkowanymi metodą zanurzeniową. Odległość między półkami 0,8m, półki po jednej stronie kanału, po 2 półki poziome na każdym wsporniku pionowym.

Zastosować elementy systemu:
– CWT40H40/3F Ceownik wzmocniony
– wysięgnik WWT200
– Śruba (komplet) SRM10x30F
– kotwa PSRM10x95
9. Wykonanie układu uziemienia półek bednarką 3×40 podłączonego do uziemienia SO12 i SO-22.
10. Przykrycie kanału kablowego i uporządkowanie miejsca pracy.

Punkt 8 i 9 jako opcja do późniejszej decyzji o wykonaniu.

Etap V: WYKONANIE REMONTU 2 PÓL 6kV w SO-12 dopływowych

1. Wykonanie dokumentacji remontu pól.
2. Wykonanie remontu pól. Pola wyposażyć w:
a) aparaturę łączeniową – wyłącznik próżniowy; podziałka 210 mm na wózku (VC-1), 12kV; 25 kA; 800 A,
b) obwody wtórne: kompletne elementy sterowania i sygnalizacji wraz z okablowaniem, (wskaźniki położenia , przyciski , sterowniki)
c) styki pomocnicze odłączników systemowego,
d) elementy izolacyjne wsporcze i przepustowe pól,
e) odłącznik systemowy z napędem ręcznymi stykami pomocniczymi
f) odłącznik liniowy z uziemnikiem stałym, napędem ręcznym i stykami pomocniczymi
g) przekładnik prądowy dwuuzwojeniowy w fazie L2 75/5/5 A/A/A [pomiar prądu],
h) przekładniki napięciowe 6000/100 V/V [pomiar napięcia],
i) blokady elektromagnetyczne wszystkich napędów ręcznych pól,
j) kompletne elementy obwodów siłowych 6kV z przystosowaniem do podpięcia aparatów i 2 kabli z końcówkami kablowymi z otworem na śrubę M16.

Etap VI: WYKONANIE REMONTU POLA 6kV ODPŁYWOWEGO TRANSFORMATOROWEGO

1. Wykonanie dokumentacji remontu pola .
2. Wykonanie remontu pola.
Pole wyposażyć w:
a) aparaturę łączeniową – wyłącznik próżniowy; podziałka 210 mm na wózku (typ:VC-1), 12kV; 25 kA; 800A,
b) aparatura zabezpieczeniowa – zabezpieczenie pola liniowego (typy: multiMUZ 3),
c) aparatura pomiarowa:
– licznik energii elektroniczny typ: A44 212-100 napięcie 3×57/100 …288/500 VAC, pomiar przekładnikowy,
– miernik parametrów sieci typ: N100
Aparatura zabezpieczeniowa, licznik i miernik parametrów sieci powinny posiadać wyjścia komunikacyjne: RS485 Modbus, Ethernet (umożliwiający podłączenie do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej – system SCADA iFIX sterownik Omron),
– przekładniki prądowe dwuuzwojeniowe w każdej fazie 75/5/5 A/A/A,
– przekładniki Ferrantiego,
d)obwody wtórne: sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji wraz z okablowaniem (wskaźniki położenia, przyciski, sterowniki),
e) styki pomocnicze odłączników,
f) kompletne elementy obwodów siłowych 6kV z przystosowaniem do podpięcia aparatów i kabla z końcówkami kablowymi z otworem na śrubę M16,
g) odłącznik systemowy z napędem ręcznymi stykami pomocniczymi,
h) odłącznik liniowy z uziemnikiem stałym i stykami pomocniczymi,
i) blokady elektromagnetyczne wszystkich napędów ręcznych pól,
j) elementy izolacyjne wsporcze i przepustowe pól.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu praz zabezpieczy Wykonawca.
Wykaz kabli zostanie przedstawiony w trakcie wizji lokalnej.

Kable należy układać zgodnie z normami i wytycznymi producenta łącznie ze sporządzeniem dokumentacji układania. Próby i pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta kabli. Dokumentację z w/w czynności należy przedstawić producentowi kabli i uzyskać jego pozytywną opinię potwierdzoną pisemnym udzieleniem gwarancji na wykonane linie kablowe.

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – maj 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz wykonania pomiarów, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1. 8.03.2017 r. – godz. 1000
2. 15.03.2017r. – godz. 1000
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji dla poszczególnych etapów oraz kosztorys ofertowy.
Ofertę należy opracować dla 2 wariantów:
a) kable dostarcza Wykonawca,
b) kable dostarcza Zamawiający.
2. Harmonogram prac z podziałem na etapy.
3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie
4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego i kolejności prowadzenia prac.
5. Opis technologii wykonywania prac.
6. Warunki i forma płatności.
7. Warunki i czas trwania gwarancji.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
10.Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Branża budowlana:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont linii kablowych zasilających stację SO-12” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.