Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont dachu hali Pieca Szybowego – strona zachodnia, nad suwnicą wsadową (II etap) oraz wymiana częściowa nad przeróbką zgarów.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. z Torunia

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

I. Remont dachu nad suwnicą wsadową:

 1. Czyszczenie powierzchni dachu z pyłów wraz z wywietrzakiem (należy odkurzyć pył do worków HCM) – 1 kpl.
 2. Demontaż złomowy elementów stalowych dachu – blachy trapezowe wraz z obróbką blacharską – ok. 330 m2.
 3. Demontaż i utylizacja izolacji oraz papy z dachu – ok. 330 m2.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne belek, płatwi, stężeń – ok. 330 m2.
 5. Pokrycie dachu blachami trapezowymi (blacha T-85 dach gr. 1 mm z obustronną powłoką poliuretanową nanoszoną metodą elektrostatyczną +/- 150 µm RAL 9010) – ok. 330 m2.
 6. Wykonanie paroizolacji – folia PE gr. 0,2 mm na zakład – ok. 330 m2.
 7. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 14 cm waz z mocowaniem – ok. 330 m2.
 8. Wykonanie papy podkładowej z wkładką nośną z tkaniny szklanej 200/m2 – ok 330 m2.
 9. Wykonanie papy wierzchniego krycia z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250 g/m2 – ok. 330 m2.
 10. Obróbki blacharskie (blacha gr. 1 mm ocynkowana i powlekana RAL 5010) – ok. 140 mb.

 

II. Remont dachu – strona zachodnia:

 1. Czyszczenie powierzchni dachu z pyłów (należy odkurzyć pył do worków HCM) – 1 kpl.
 2. Demontaż złomowy elementów stalowych dachu – blachy trapezowe wraz z obróbką blacharską – ok. 340 m2.
 3. Demontaż i utylizacja izolacji oraz papy z dachu – ok. 340 m2.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne belek, płatwi, stężeń – ok. 240 m2.
 5. Pokrycie dachu blachami trapezowymi (blacha T-85 dach gr. 1 mm z obustronną powłoką poliuretanową nanoszoną metodą elektrostatyczną +/- 150 µm RAL 9010) – ok. 340 m2.
 6. Wykonanie paroizolacji – folia PE gr. 0,2 mm na zakład – ok. 340 m2.
 7. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 14 cm waz z mocowaniem – ok. 340 m2.
 8. Wykonanie papy podkładowej z wkładką nośną z tkaniny szklanej 200/m2 – ok 340 m2.
 9. Wykonanie papy wierzchniego krycia z wkładką nośną z włókniny poliestrowej 250 g/m2 – ok. 340 m2.
 10. Obróbki blacharskie (blacha gr. 1 mm ocynkowana i powlekana RAL 5010) – ok. 100 mb.
 11. (Strona północna) Odtworzenie rynny (ok. 6,0 mb), leja oraz rur spustowych (ok. 60 mb) wraz z mocowaniami ich oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym – 1 kpl.
 12. Wyczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej rynny (ok 6 mb) oraz leja od strony południowej – 1 kpl.

 

III. Remont dachu nad przeróbką zgarów (strona północno-zachodnia):

 1. Czyszczenie powierzchni dachu z pyłów (należy odkurzyć pył do worków HCM) – 1 kpl.
 2. Demontaż złomowy elementów stalowych dachu – blachy trapezowe wraz z obróbką blacharską – ok. 110 m2.
 3. Odtworzenie stężeń połaciowych dachowych – 2 szt.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne belek, płatwi, stężeń – ok. 75 m2.
 5. Pokrycie dachu blachami trapezowymi (blacha T-55 dach gr. 1 mm z obustronną powłoką poliuretanową nanoszoną metodą elektrostatyczną +/- 150 µm RAL 9010) – ok. 110 m2.
 6. Obróbki blacharskie (blacha gr. 1 mm ocynkowana i powlekana RAL 5010) – ok. 30 mb.
 7. Wyczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej rynny (ok 6 mb) oraz leja od strony południowej – 1 kpl.

 

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont dachu hali Pieca Szybowego – strona zachodnia, nad suwnicą wsadową (II etap) oraz wymiana częściowa nad przeróbką zgarów (Zp 22838, 22839) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: