Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regenerację szyn i elementów rozjazdów metodami spawalniczo – szlifierskimi.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: SPAW-TOR Sp. z o.o. Sp.K. z Krakowa

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania przewidywanych prac w zakresie:

 

Nr rozjazdu Przewidywany zakres Orientacyjna Ilość w m / szt.
Rozjazd nr 82 napawanie szyny skrzydełkowej krzyżownicy 2
Rozjazd nr 83 Napawanie prawej iglicy 6
 Rozjazd nr 84 Napawanie prawej iglicy 8
Rozjazd nr 88 Napawanie  lewej iglicy 7
Rozjazd 104 Napawanie lewej półzwrotnicy 3,5
Opornica 1,5
Rozjazd 140 Napawanie lewej szyny skrzydełkowej krzyżownicy 2
Rozjazd 142 Napawanie  szyny skrzydełkowej krzyżownicy 4
Rozjazd 144 Napawanie szyny skrzydłowej krzyżownicy 4
Rozjazd 178c/d Napawać szynę skrzydełkową w krzyżownicy pojedynczej 2
Rozjazd 188 Napawać szynę skrzydełkową w krzyżownicy 2
Rozjazd 220 Napawać szynę skrzydełkową w krzyżownicy 3
Rozjazd 195 Napawać szynę skrzydełkową w krzyżownicy 2
Rozjazd 240 Napawać szynę skrzydełkową w krzyżownicy 2
Rozjazd 52 Spływy krzyżownicy  i prawej opornicy 13
Rozjazd 81 Spływy szyny tocznej w kierownicy i szynę łączącą kierunek zwrotny 17
Rozjazd 87 Zeszlifować krzyżownicę 2
Rozjazd 103 Zeszlifować spływy krzyżownicy 3
Rozjazd 144 Spływy dzioba krzyżownicy 1
Rozjazd 148 Napawać szyny skrzydłowe krzyżownicy, przeszlifować spływy 4
Rozjazd234 Spływy dzioba krzyżownicy 2
Rozjazd 244 Zeszlifować prawą iglicę od strony opornicy oraz zeszlifować spływy w prawej opornicy 3

 

 1. Czas realizacji prac.
 2. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 3. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Warunki i termin płatności.

 

Termin realizacji prac: październik – listopad 2020 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan TOMASZ MACHURA tel. (32) 288 84 44 wew. 592, kom. 512 403 466.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego www.hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem
 4. złożą oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej w przewidzianym zakresie prac.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja szyn i elementów rozjazdów metodami spawalniczo – szlifierskimi” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.