Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: Pokrycie układu separacyjnego wyk. wg rys. 08-220-602a – do wykonania: poz. 1 – 1szt, poz. 2 – 2szt,  poz. 4 – 1szt, poz. 6 – 2szt.

Wymagany termin dostawy: maksymalnie do dnia  30.04.2019 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392.

Informacje w handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

Zamawiający zastrzega, aby:

  1. przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych,
  2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 7.03.2019r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. swobodnego wyboru oferty,
  2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
  3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: pokrycie-ukadu-separacyjnego-08-220-602-a

Załącznik: pokrywa-i-08-220-654-a

Załącznik: pokrywa-ii-08-220-655-a

Załącznik: pokrywa-iv-08-220-657-a

Załącznik: pokrywa-vii-08-220-660-a