Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Płyta suwna wersja spawana wyk. wg rys. III / E-046-00d,  2 szt.
 2. Rura (płyty suwnej) wyk. wg rys. D1115098, 6 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392.

Informacje w handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

Zamawiający zastrzega, aby:

1. przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych,

2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”
wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 8.03.2019r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: rysunek-pyta-suwna-wyk.-spaw.-2-iii-e-046-00-d-1-3601

Załącznik: rysunek-rura-d1115098