Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Piec indukcyjny tyglowy o mocy ok. 20kW z oprzyrządowaniem umożliwiającym wytapianie ciekłego metalu. 1 szt.

Wykaz materiałów:

 1. Piec indukcyjny tyglowy o mocy ok. 20kW (na pojemność tygla 500 i 3000cm3)
 2. Łyżki odlewnicze – pojemność dostosowana do wielkości tygla pieca indukcyjnego – 3 szt.
 3. Kadzie tygle odlewnicze – wielkość dostosowana do pojemności pieca – 6 szt
 4. Narzędzia do wprowadzania składników wsadu pieca – wielkość narzędzi dostosowana do wielkości tygla pieca – 1 kpl.
 5. Termopara zanurzeniowa z oprzyrządowaniem – 1 kpl.
 6. Pirometr – 1 szt.
 7. Uniwersalna waga przemysłowa / laboratoryjna – dokładność ważenia 1g – 3 szt.
 8. Nożyce do cięcia złomu – 3 szt.
 9. Zasobniki stalowe do przygotowania materiałów o poj. min. 10 dm3 – 9 szt.
 10. Zasobniki stalowe do przygotowania materiałów o poj. min. 4 dm3 – 9 szt.
 11. Stanowisko piecowe do ubijania/naprawy tygla pieca indukcyjnego – 1 szt.
 12. Szablon do ubijania tygla pieca indukcyjnego – wymiary szablonu dostosowane do wielkości pieca – 1 szt.
 13. Ubijaki do mas sypkich – 2 szt.
 14. Płaszcz stalowy małej, ręcznej kadzi odlewniczej – 1 szt.
 15. Przymiar kreskowy 0 – 500 mm, – 1 szt.
 16. Macki wewnętrzne 300 mm, – 1 szt.
 17. Suwmiarka uniwersalna – 1 szt.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Andrzej Uliszak tel. 32 288 84 44 wew. 560

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. INCOTERMS 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”
wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 08.06.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: