OPTYMALIZACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W HUCIE CYNKU „MIASTECZKO ŚLASKIE” S.A.

W zakres zadania wchodzą następujące zagadnienia:

  1. Analiza strumieni obiegów wody i ścieków
  2. Zastosowanie metod poprawy sedymentacji i zmniejszenia korozyjności
  3. Zastosowanie metod ograniczających zjawisko osadzania na elementach wirujących
  4. Ograniczenie poborów wody świeżej – głębinowej
  5. Retencja uzdatnionych ścieków do obiegów wewnętrznych
  6. Wykonanie projektu koncepcyjnego

Termin zgłaszania ofert ustala się na 30 maja 2018 r.

Informacji udzielają:

Piotr Wacławek – tel. 32 2888444 w 840

Andrzej Uliszak  – tel. 32 2888444 w 560

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.