Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie pełnego projektu technicznego pn. „Modernizacja układu odciągowego wentylacji  Namiarowni Wydziału PSP w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie” S.A. wraz kosztorysami i przedmiarami inwestorskimi” w oparciu o zatwierdzoną koncepcję projektową nr CA-P4/1162.16.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMK KRAKÓW S.A. Z KRAKOWA

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.11.2018
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.09.2018

 

Opracowany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz SZYSLER tel. (32) 288 84 44 wew. 385, kom. 693 282 003

Pan Michał LIEBNER tel. (32) 288 84 44 wew. 746, kom. 512 403 390

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania projektu technicznego  z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego.
  2. Czas wykonania projektu technicznego.
  3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
  4. Warunki i forma płatności.

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Opracowanie projektu technicznego pn. „Modernizacja układu odciągowego wentylacji Namiarowni Wydziału PSP w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie                                 do 20 września 2018r. godz. 1200.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– negocjacji cenowych,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,