Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na odbiór oraz utylizację:

Zanieczyszczone worki BIG BAG – kod odpadu 15 01 10* ~40 t;

Towar luzem, ewentualnie  po uzgodnieniu możliwość postrzępienia oraz popakowania do worków BIG BAG w celu zwiększenia ciężaru objętościowego.

 

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu, istnieje możliwość umówienia się na wizję lokalną i/lub pobranie próbek przedmiotowych odpadów.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za odbiór oraz utylizację tony odpadu, w miarę możliwości z uwzględnieniem kosztów transportu;
  2. termin pierwszego odbioru,
  3. warunki płatności.

 

Ofertę należy złożyć mailowo na adres mailowy mswatek@hcm.com.pl. Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

 

Termin składnia ofert do dnia 12.12.2019 r. godz. 13:00.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: