Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na odbiór oraz przetworzenie: Strzępy powstałe z zanieczyszczonych worków BIG BAG – kod odpadu 15 01 10* ~100 t;

Materiał popakowany jest do worków BIG BAG, na paletach.

 

Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

Informacje techniczne, wizje lokalne: Robert Lepka tel. 32 288 84 44 wew. 510.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu, zachęcamy do umówienia się na wizję lokalną i/lub pobranie próbek przedmiotowych odpadów.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za odbiór oraz utylizację tony odpadu, w miarę możliwości z uwzględnieniem kosztów transportu;
  2. termin pierwszego odbioru,
  3. warunki płatności.
  4. termin ważności oferty – sugerujemy do dn. 31.03.2023 r.

 

Termin składnia ofert do dnia 14.12.2022 r. godz. 13:00 za pośrednictwem platformy Logintrade:

https://hcm.logintrade.net/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: