Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Pokrywa leja zasypowego wg rys. 08-221-67a – 2 szt.
 2. Dławik dzielony wg rys. 08221-75 – 2 szt.
 3. Pokrywa dzielona wg rys. 08221-76 – 2 szt.

Termin wykonania i dostawy: do dnia 15.05.2024 r.

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568, tel. kom. 512 403 460.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 19.04.2024 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: