Zapraszamy  Państwa do złożenia oferty na realizację V etapu zadania pn.:

Modernizacja sieci informatycznej” w zakresie zakupu i konfiguracji środowiska serwerowo-macierzowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Delegate IT sp. z o.o. ze Stalowej Woli

 

Zakres prac obejmuje:

  1. Wymianę istniejącego serwera pocztowego;
  2. Migrację aktualnego serwera plików celem zwolnienia miejsca dla systemu IFS;
  3. Przygotowania środowiska odtworzeniowego i testowego dla bazy produkcyjnej systemu IFS Applications.

 

Oferta powinna zawierać:

  • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
  • termin realizacji prac;
  • warunki i formę płatności;
  • warunki i czas trwania gwarancji;
  • oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Modernizacja sieci informatycznej w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”ETAP V należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 18.09.2018 r. godz. 1200.

 

Załączniki

1. Klaster