Miasteczko Śląskie, dnia 23 maj 2017 r.
DF-FPZ-0009-33/SL/2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Miernik MCT460 do ciągłego i bezdotykowego pomiaru wilgotności.

Zakres dostawy:

  1. analizator NIR MCT 460, 1 parametr, wersja „Stand Alone”,
  2. konsola operatorska 5,7 cala, IP65,
  3. grzałka do mierników MCT, 13W,
  4. kalibracja, szkolenie.

Opcjonalnie: Profibus Interface dla MCT460
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Tadeusz Mazur
tmazur@hcm.com.pl tel. +48 32 2888 444 wewn.800, mobile: +48 512 403 442

Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: DTR,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty w wersji elektronicznej – plik pdf., w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.
Termin składania ofert do dnia. 31.05.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: