Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Laboratoryjny wibracyjny młyn dyskowy, 1 szt.

Wymagania:

 • Materiały do mielenia: rudy cynku i ołowiu, spieki, żużle, o pierwotnej granulacji <3mm.
 • Rozdrobnienie końcowe <20µm.
 • Jednoczesna ilość mis mielących w młynku – 1 sztuka.
 • Sumaryczna ilość mis mielących – 4 sztuki.
 • Pojemność efektywna misy mielącej 100ml.
 • Możliwość zastosowania mis mielących o pojemności 250ml ( przy jednoczesnym korzystaniu z mis 100ml ).
 • Materiał misy i elementów trących (walec, obręcz) – stal utwardzana.
 • Opcja zakupu mis i elementów trących z innych materiałów, takich jak: węglik wolframu, agat, ceramika.
 • Młynek wyposażony w czujnik rozpoznający typ misy.
 • Wygodny system mocowania misy mielącej w młynku. Preferowany jest system mocowania mechaniczny, oparty na zasadzie dźwigni.
 • Możliwość regulacji obrotów silnika poprzez falownik, maksymalna prędkość nie mniejsza niż 1400 obr./min.
 • Brak dodatkowych mediów (sprężone powietrze, gaz…) niezbędnych do pracy młynka.
 • Regulowany elektronicznie czas mielenia.
 • Zamykana komora młynka, wewnątrz której znajduje się misa mieląca. Pokrywa komory posiada  zabezpieczenie przed otwarciem w czasie pracy.
 • Autoryzowany serwis na terenie Polski. Czas reakcji serwisu: 48 godzin. Czas na usunięcie usterki: 14 dni.
 • Gwarancja 24 miesiące od daty dostawy.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Waldemar Pietrek tel. 32 288 84 44 wew. 215 tel. kom. 512 403 413,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: DTR w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto młynka na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. kartę katalogową.
 3. termin dostawy,
 4. warunki gwarancji,
 5. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 06.02.2018r godz. 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,

– unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: