HH/Zł.S/02/2017
Miasteczko Śląskie, dnia 26 czerwca 2017 r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu stalowego niewsadowego w ilości około 1000 ton.

Złom będzie do odbioru sukcesywnie w II półroczu 2017 r.
Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10, złom wielkogabarytowy oraz żeliwo.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl
Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:
– załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
– cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),
– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu stalowego na II półrocze 2017 r.”
Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 29.06.2017 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.

Załączniki: