HH/Zł.S/01/2017 Miasteczko Śląskie 22.02.2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż:

  1. złomu stalowego niewsadowego w ilości około 1000 ton.
  2. Złom będzie do odbioru sukcesywnie w I półroczu 2017 r.
  3. Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10 oraz żeliwo.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl
Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

– załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),
– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu stalowego na I półrocze 2017 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 03.03.2017 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.

Załączniki: