HH/Zł.Met.Kol./01/2017
Miasteczko Śląskie 22.02.2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu ofert na sprzedaż złomu:

  1. Kabla aluminiowego w izolacji – 8420 kg
  2. Bloków miedzianych –770 kg
  3. Blachy aluminiowej – 740 kg
  4. Kabla miedzianego w izolacji – 150 kg
  5. Mieszanego (wyłączniki typuAPU50 i APU30) – 2100 kg
  6. Skrzepy żelazowe – 500000 kg

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl
Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

– załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,
– 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

– cenę netto (dla poszczególnych pozycji złomu),
– oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert złomu metali kolorowych 2017 r.”

Termin składania ofert pierwszego etapu do dnia 02.03.2017 r. do godziny 12.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani wszyscy oferenci, którzy złożą kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Termin i warunki drugiego etapu zostaną przesłane mailem.

Załączniki: