Miasteczko Śląskie, dnia 23 listopada 2017 r.

DF-FPZ-0009 – 121 / MS / 2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1.      Mydło toaletowe a 100 g (Luksja) – 2000 kg,
2.      Pasta do zębów a 80 g (Aquafresh) – 8000 szt,
3.      Pasta BHP a 200 g (Solvik) – 1400 kg,
4.      Krem do rąk a 60 g (Linea Vit) – 5000 szt,
5.      Szampon a 250 g – 400 szt,
6.      Szczoteczki do mycia zębów (twardość średnia, Colgate) – 700 szt,
7.      Kubki do mycia zębów – 700 szt.
Gramatury wskazane powyżej oznaczają minimalną wagę jednego opakowania produktu
Podane ilości określają przybliżone roczne zapotrzebowanie na ww. środki.
Wielkość dostaw kwartalnych będzie określona na poszczególnych wywołaniach.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– w/w środki winny posiadać atesty dermatologiczne, dopuszczające je do obrotu
w Polsce.
Dostawy kwartalne do 20 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał.
Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.    cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2.    warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 08.12.2017 r. godz. 1100.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Kopia: FPZ
Opracował: M.  Swatek

 

Załączniki: