Miasteczko Śląskie, dnia 27 listopada 2017 r.
DF-FPZ-0009 – 126 / MS / 2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Olejów i smarów w asortymencie oraz przybliżonych ilościach wg załącznika.
Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.
Dostawy sukcesywnie na wywołanie mailowe wg bieżących potrzeb huty.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.    cenę netto poszczególnych rodzajów na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2.    przybliżony czas realizacji od chwili zamówienia,
3.    warunki płatności.
Dla produktów producentów innych niż zalecani konieczne będzie, w ekonomicznie uzasadnionym przypadku, przeprowadzenie testów oferowanych środków na podstawie indywidualnych ustaleń.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl– zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 13.12.2017 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Kopia: FPZ
Opracował: M.  Swatek

Załączniki: