Miasteczko Śląskie, dnia 24 listopada 2017 r.

DF-FPZ-0009 – 124 / MS / 2017

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

odczynników chemicznych w asortymencie i ilościach wg załącznika
Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.
Dostawy sukcesywnie na wywołanie mailowe wg bieżących potrzeb huty.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.    cenę netto poszczególnych rodzajów na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2.    termin dostawy,
3.    warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 13.12.2017 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Kopia: FPZ
Opracował: M.  Swatek

Załączniki: