Miasteczko Śląskie, dnia 23 listopada 2017 r.
DF-FPZ-0009 – 123 / MS / 2016

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru ksero w 2018r.
W zapytaniu ujęte zostały najczęściej zamawiane produkty, zamówienia w ciągu roku będą również obejmować szeroki wachlarz pozostałych materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, wybieranych według potrzeb na podstawie dostarczonych katalogów. Ceny produktów nieuwzględnionych w konkursie ofert będą negocjowane indywidualnie.
Przybliżona wartość zamówień tych artykułów w 2018r., na podstawie analizy poprzednich lat, wyniesie ok. 40 000 zł. Dla materiałów eksploatacyjnych prosimy również o załączenie
w pliku pdf oferty na zamienniki ActiveJet.
Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.    cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2.    warunki płatności,
3.    przybliżony czas realizacji od chwili zamówienia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 11.12.2017 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Kopia: FPZ
Opracował: M.  Swatek

Załączniki: