Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  1. Komora wylotowa chłodnika bębnowego Ø 2,5m wyk. wg rys. 06-3068-7 – 1 szt.
    – termin dostawy: do dnia 05.05.2017r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
– zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. forma płatności,
  3. okres i warunki gwarancji,
  4. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 10.03.2017r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– przedłużenia terminu składania ofert,
– swobodnego wyboru oferty,
– prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: