Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę: kotła 150 T (Pb) wyk. wg rys. nr IV/1-243-00 z materiału w gat. St3S  – 3 szt.

Termin wykonania:

 1. 1 szt. w miesiącu maj 2019 r.
 2. 1 szt. w miesiącu sierpień 2019 r.
 3. 1 szt. w miesiącu listopad 2019 r.

Warunki techniczne wykonania:

 1.  kocioł wykonać w całości z materiału w gatunku St3S
 2.  wykonanie z materiałów atestowanych
 3.  wykonanie wg dokumentacji i wspólnych ustaleń z zamawiającym
 4.  badanie spoin: UT-100 – spoiny płaszcza, RT – spoiny krzyżowe
 5.  poziom jakości spoin C wg EN 5817
 6.   zatwierdzona technologia spawania wg EN-150614-1

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Jakub Hajda tel. 32 288 84 44 wew. 697, tel. kom. 502 590 953.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 12.03.2019r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: rysunek-kocio-150-t-pb-iv-1-243-00-c-2-3447