Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Grot z ostrzem płaskim L-500 wyk. wg rys. nr 06-3417-12a  – 150 szt.
 2. Grot z ostrzem płaskim L-1000 wyk. wg rys. nr 06-3417-12a  – 80 szt.
 3. Grot z ostrzem płaskim L-1500 wyk. wg rys. nr 06-3417-12a  – 30 szt.
 4. Grot z ostrzem płaskim L-2000 wyk. wg rys. nr 06-3417-12a  – 30 szt.
 5. Grot z ostrzem płaskim L-3000 wyk. wg rys. nr 06-3417-12a  – 30 szt.

Termin wykonania i dostawy: do dnia 22.04.2019.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl .

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia. 04.03.2019r godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik:rysunek-grot