Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A zaprasza do wzięcia udziału w procedurze Dialogu technicznego dotyczącego możliwego do przeprowadzenia przez HCM S.A postępowania przetargowego pod nazwą „Efektywna kogeneracja energii elektrycznej  z hutniczych gazów odpadowych”

dodany wpis dnia 07.01.2021 r. informacja o przeprowadzonym Dialogu Technicznym poprzedzającego ogłoszenie postępowania przetargowego pn.: „Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych” 

 

Zawartość merytoryczną jak i formalną przeprowadzanego Dialogu technicznego zawarta jest w:

  1. Regulaminie Dialogu technicznego
  2. Ogłoszeniu o Dialogu technicznym
  3. Charakterystyka techniczna gazu poredukcyjnego dla układu kogeneracyjnego
  4. Zgłoszeniu do udziału w Dialogu technicznym
  5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do kontaktu

Termin zgłoszenia do udziału w Dialogu technicznym: 31 sierpień 2020 r.

Termin zakończenia Dialogu technicznego: 30 wrzesień 2020 r.

W przypadku zainteresowania naszym Ogłoszeniem, prosimy o złożenie stosownej oferty w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarzad@hcm.com.pl

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Piotr Wacławek – Główny Inżynier ds. Energo- Mechanicznych tel. + 48 512 403 441, mail pwaclawek@hcm.com.pl

Złożenie stosownej oferty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Dialogu technicznego wraz z pozostałymi dokumentami powyżej, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego https://hcm.com.pl/przetargi

Informacja o zakończeniu Dialogu technicznego zostanie umieszczona na stronie internetowej https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Załączniki: