Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Krócieć ssawny pompy 100Z2k wg rys. II/E-072-00 – 2 szt.
 2. Korpus pompy 100Z2k wg rys. II/1-406-00a – 2 szt.
 3. Wirnik fi 310 wg rys. II/1-425-00 – 2 szt.

– modele odlewnicze udostępni HCM S.A.

– odbiór modeli z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta

Termin wykonania i dostawy: do dnia 03.11.2023 r.

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin wykonania zgodnie z zapytaniem,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 13.10.2023 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: