Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. wyrobów wysokoglinowych MULLITOWYCH:

 • Kształtka HN-219 gat. AL72, 350 szt.
 • Klin 3WS10 gat. AL72, 300 szt.
 • Klin 3WS4A gat. AL72, 50 szt.
 • Klin płaski 1P50 gat. AL60, 50 szt.
 • Klin płaski 1P28 gat. AL60, – 300 szt.

Preferowany termin dostawy do dnia 26.08.2022 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,
e-mail: slazaj@hcm.com.pl

– zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.

– wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 6.05.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: