Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. wyrobów ogniotrwałych

 1. Klin 1L10 gat. L10x, – 2300 szt.
 2. Klin 1L16 gat. L10x, – 1500 szt.
 3. Klin 1L24 gat. A40T, – 250 szt.
 4. Klin 1L10 gat. A40T, – 600 szt.
 5. Klin 1L16 gat. A40T, – 3100 szt.

Preferowany termin dostawy do dnia 28.04.2023 r.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459,  e-mail: slazaj@hcm.com.pl

 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy oraz wolny od wad prawnych.
 • wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE  pod adresem: https://hcm.logintrade.net/

Termin składania ofert do dnia 01.12.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: