Aktualizacja wpisu z dnia 10.03.2021 r.:  „Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia wewnętrznej komory Elektrofiltra Mokrego.

Zakres dostawy: 

 1. Wieszak rys. C2-03547 4 szt.
 2. Cięgno rys. C2-03556 6 szt.
 3. Elektroda zbiorcza rys. C2-03523 2 szt.” – pozostała treść ogłoszenia zostaje bez zmian.

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia wewnętrznej komory Elektrofiltra Mokrego.

Zakres dostawy: 

 1. Wieszak rys. C2-03547 6 szt.
 2. Cięgno rys. C2-03556 9 szt.
 3. Elektroda zbiorcza rys. C2-03523 4 szt.

Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w Wydziale Mechanicznym MM.

Techniczne warunki wykonania prac:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wykonany zgodnie z dokumentacją.
 2. wykonanie elementów stalowych z materiałów atestowanych wg dokumentacji.

Techniczne warunki homogenicznego wyołowienia powierzchni stalowych:

 • piaskowanie powierzchni do klasy czystości Sa 2,5, chemiczne odtłuszczanie, płukanie gorącą wodą, trawienie roztworem kwasu solnego, płukanie zimną wodą, odwodnienie, cynowanie, homogeniczne ołowienie.

Odbiór przez Służby Kontroli Jakości Wykonawcy potwierdzone:

 1. kartą pomiarową konstrukcji stalowych, świadectwem czyszczenia powierzchni stalowych, świadectwem badań metodą ultradźwiękową przyczepności i grubości warstwy homogenicznej ołowiu.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy 3.1, deklarację zgodności, świadectwo KJ.

Wymagany termin realizacji dostawy wyposażenia wewnętrznego komory Elektrofiltra Mokrego: do dnia 28 maja 2021 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Zdzisław Śliwa tel. 32 288 84 44 wew.698, tel. kom. 512 403 422.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto w PLN w rozbiciu na poszczególne pozycje zakresu dostawy.
 2. terminu dostawy,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
 5. warunki gwarancji.

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składania  ofert do dnia 17 marca 2021 r. godz. 1300.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: