Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Worek filtracyjny fi 200×4620, włóknina poliestrowa, 5 pierścieni. (PSP)
 2. Worek filtracyjny fi 153×5000, tkanina P84 (ORC I)
 3. Worek filtracyjny fi 150×6000, tkanina P84 (ORC II)
 4. Worek filtracyjny fi 210×5750, włóknina polipropylen FP-PP 450-500 g/m2, 5 pierścieni (ORO)
 5. Worek filtracyjny fi 195×4850, tkanina aramid 500, 7 pierścieni. (PSK)
 6. Worek filtracyjny fi 195×4600, tkanina aramid 500, 7 pierścieni. (PSK)
 7. Worek filtracyjny fi 195×4850, włóknina poliestrowa, 7 pierścieni. (PSK)
 8. Worek filtracyjny fi 195×4600, włóknina poliestrowa, 7 pierścieni. (PSK)
 9. Worek filtracyjny fi 195×5800, włóknina poliestrowa, 6 pierścieni. (PSK)

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za 1 szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 25.03.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: