Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wkładka rynny L=600 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 10.
 2. Wkładka rynny L=1200 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 6

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA:

 1. Model odlewniczy udostępni HCM S.A.
 2. odlew wkładek rynien, Dostawca wykona wg dokumentacji technicznej z materiału ZlSi5
 3. stan dostawy; elementy obrobione mechanicznie na gotowo wg dokumentacji.
 4. do dostawy dostarczona zostanie obowiązkowo deklaracja zgodności, atest materiałowy,

Wymagany – ostateczny termin dostawy: do dnia 30.04.2021 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392.

Informacje w handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. potwierdzenie terminu dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 02.02.2021 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: