Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wkładka rynny L=600 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 25.
 2. Wkładka rynny L=1200 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 6

 

Model odlewniczy w posiadaniu HCM S.A.

Wymagany – ostateczny termin dostawy: do dnia 30.04.2020 r.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392.

Informacje w handlowe Pan Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.

 

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. potwierdzenie terminu dostawy,
 3. warunki gwarancji,
 4. warunki płatności,

 

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”
wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia  31.01.2020 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: