Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wkładka rynny L= 600 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 10.
 2. Wkładka rynny L= 1200 wyk. wg rys. III/A-137-03, szt. 4

 

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy:

 1. model odlewniczy udostępni HCM S.A.
 2. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
 3. stan dostawy: elementy obrobione mechanicznie na gotowo wg dokumentacji.
 4. wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Dariusz Krzywoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392.

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 11.02.2022 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: