Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wkładka rynny L= 600 wyk. wg rys. III/A-137-03, – 25 szt.
 2. Wkładka rynny L= 1200 wyk. wg rys. III/A-137-03, – 6 szt.

Preferowany termin dostawy do 30.04.2023 r.

Warunki techniczne wykonania przedmiotu dostawy

 1. model odlewniczy udostępni HCM S.A.
 2. odbiór modelu z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta,
 3. zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją,
 4. stan dostawy: element obrobiony mechanicznie na gotowo wg dokumentacji.
 5. wraz z dostawą dostarczyć: świadectwo odbioru wg EN10204/3.1, Świadectwo jakości.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Waloszczyk  tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,

Informacje handlowe Pan Sylwester Lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639, tel. kom. 508 455 459, e-mail: slazaj@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.
 5. termin ważności oferty

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net/ wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2023 r. godz. 1300.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załącznik: