Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę witaminy C 100 mg, w blistrach po 25 drażetek; ilość: 26 000 blistrów (w przybliżeniu na rok 2019).

Dostawy kwartalne do 20 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał.

Informacje handlowe Pan Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

1.cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg. Incoterms 2010;

2.warunki płatności;

3.termin dostawy.

Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl – zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą w pliku pdf.

Termin składnia ofert do dnia 10.12.2018 r. godz. 13:00.

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: