Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

Wirnik fi 600 prawy wg rys. 08-220-488b  – 10 szt.

Wirnik fi 600 lewy wg rys. 08-220-451b  – 10 szt.

– wykonanie wirników z materiału w gatunku umieszczonym w dokumentacji.

 

Wirnik fi 600 prawy wg rys. 08-220-488b  – 10 szt.

Wirnik fi 600 lewy wg rys. 08-220-451b  – 10 szt.

– wykonanie wirników z materiału w gatunku LII450

 

Wirnik fi 600 prawy wg rys. 08-220-488b  – 10 szt.

Wirnik fi 600 lewy wg rys. 08-220-451b  – 10 szt.

– wykonanie wirników z materiału w gatunku L35GSM

 

– modele odlewnicze udostępni HCM S.A.

– odbiór modeli z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewu na koszt Oferenta

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Dariusz Krzywoń tel. 32 288 84 44 wew. 797, tel. kom. 512 403 392.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

  1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
  2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. forma płatności,
  4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 30.11.2023 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. przedłużenia terminu składania ofert,
  2. swobodnego wyboru oferty,
  3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
  4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: