Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

 1. Wirnik pompy ołowiu 4-ro łopatkowy wg rys. IV/1-167-00a – 8 szt.
 2. Korpus pompy z otworem fi 90 wg rys. IV/1-166-00 – 10 szt.
 3. Korpus pompy z otworem fi 110 wg rys. IV/1-166-00 – 8 szt.

    Modele w posiadaniu HCM S.A.

    Odbiór modeli z magazynu HCM S.A. oraz zwrot po wykonaniu odlewów na koszt Oferenta.

 

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Denis Aleksa tel. 32 288 84 44 wew. 466, tel. kom. 883 845 143.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela Jacek Walus tel. 32 288 84 44 wew. 328, tel. kom. 509 826 193, e-mail: jwalus@hcm.com.pl

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

 1. zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
 2. wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania, świadectwo kontroli jakości – w języku polskim.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DDP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
 2. termin dostawy,
 3. forma płatności,
 4. okres i warunki gwarancji.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net

 

Termin składania ofert do dnia 11.07.2023 r. godz. 1300.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

Załączniki: